Definicions Català

  • Que té un aspecte bell o artístic: decoració estètica.
  • medicina [cirurgia] Que s'utilitza per embellir el cos o el rostre.
  • filosofia De l'estètica o que té relació amb aquesta doctrina filosòfica.