Definicions Català

  • [persona] Que té més habilitat amb les extremitats que estan al costat esquerre: és esquerrà i menja amb la mà esquerra.
  • De l'esquerra política o que hi té relació.
  • [persona] Que és partidari de l'esquerra política.
  • Mà d'una persona situada al mateix costat que el cor: porta el rellotge a l'esquerra.
  • Direcció o situació d'una cosa que es troba al mateix costat que correspondria al del cor d'una persona: els vehicles s'avancen per l'esquerra.
  • Conjunt de persones que defensen una ideologia que propugna transformacions socials i econòmiques contràries a les idees conservadores.