Definicions Català

  • De l'esport o que hi té relació: li agraden les revistes esportives.
  • Que és conforme a les normes de joc net i correcte que s'han de respectar en la pràctica d'un esport.
  • Automòbil petit i molt ràpid, generalment de dues portes i dues places.