Definicions Català

  • Excitar i estimular a córrer un cavall donant-li cops amb els esperons. sin:  agullonar
  • Animar o convèncer una persona perquè faci una cosa: la gana els esperonava per arribar a casa com més aviat millor. sin:  animar,  estimular,  incitar