Definicions Català

  • Confiança que succeeixi o que s'aconsegueixi una cosa que es desitja: tinc l'esperança d'aconseguir una bona feina. sin:  il·lusió
  • Objecte d'aquesta confiança.
  • Segons la doctrina cristiana, virtut per la qual els cristians esperen l'ajuda de Déu en aquest món i la glòria eterna després de la mort.