Definicions Català

  • Figura irreal, generalment horrible, que algú veu a través de la imaginació i que arriba a semblar real. sin:  aparició
  • Persona molt prima o decaiguda físicament.
  • física Sèrie de freqüències que resulten de la dispersió d'un fenomen format per ones. espectre lluminós Espectre que es veu com una sèrie de colors que va del vermell al violeta. espectre solar Espectre que resulta de la dispersió de les radiacions de la llum blanca del sol en passar a través d'un prisma.
  • física Imatge o representació gràfica del so obtinguda a través d'un aparell especial.