Definicions Català

  • Que crida l'atenció i desperta admiració perquèés exagerat o està fora del que és comú.
  • De l'espectacle públic o que hi té relació.