Definicions Català

  • Acte que es representa davant d'un públic amb l'objectiu de divertir.
  • Acció o cosa que crida l'atenció i causa admiració: les falles de València són un autèntic espectacle.
  • Acció o cosa que causa estranyesa o escàndol: calla, que estàs muntant un espectacle enmig del carrer!