Definicions Català

  • D'una manera especial o determinada.