Definicions Català

  • D'Espanya o que té relació amb aquest país del sud d'Europa, amb els seus habitants o amb la seva llengua. sin:  hispà,  hispànic
  • Persona que és d'Espanya o que hi viu.
  • Llengua que es parla a Espanya i en diversos països d'América: l'espanyol és una llengua romànica. sin:  castellà