Definicions Català

  • Extensió que conté tots els cossos existents: el sistema solar és només una petita part de l'espai.
  • Part d'aquesta extensió, generalment la que ocupa cada cos. espai vital Extensió necessària per al desenvolupament i la vida d'un ésser o d'una col·lectivitat.
  • Part d'aquesta extensió situada més enllà de l'atmosfera terrestre: ha estat llançat un nou coet a l'espai.
  • Període de temps: pots estar parlant per espai de trenta minuts.
  • Separació entre línies, especialment en un text escrit: els originals s'han de presentar mecanografiats a doble espai.
  • Extensió buida en un text escrit que equival a la que ocupa una lletra: les paraules se separen les unes de les altres mitjançant un espai.
  • Programa o part de la programació de ràdio o televisió.
  • física Distància recorreguda per un cos en un temps determinat.