Definicions Català

  • Que és gran o ampli. sin:  ample,  ampli,  extens