Definicions Català

  • Conjunt de persones o de coses semblants entre si perquè tenen una o diverses característiques comunes. sin:  mena
  • biologia Categoria de classificació del éssers vius, per sota de la de gènere i per sobre de la de raça, que comprèn un conjunt determinat d'individus amb certs trets comuns que els diferencien d'altres grups.