Definicions Català

  • Dirigir i fixar la vista amb atenció sobre algú o alguna cosa per a veure-ho bé. sin:  badar,  mirar
  • Tractar amb respecte o atenció o tenir en compte una persona o una cosa.