Definicions Català

  • Edifici on una comunitat cristiana es reuneix per resar o per fer cerimònies religioses.
  • Conjunt de persones que creuen en una mateixa doctrina religiosa cristiana: l'Església catòlica. Normalment s'escriu amb majúscula.
  • Conjunt de bisbes, sacerdots i altres persones que pertanyen a un orde o a una congregació religiosa cristiana. Normalment s'escriu amb majúscula.