Definicions Català

  • Ús enèrgic de la força física o mental amb un objectiu determinat.
  • Ús de mitjans superiors als normals per aconseguir un objectiu determinat.