Definicions Català

  • Fet o succés que passa, sobretot si és de certa importància: la firma del conveni ha estat un esdeveniment històric.