Definicions Català

  • Fer o fer-se més curta una cosa: li ha escurçat la faldilla perquè li anava llarga; aquests pantalons s'han escurçat de tant rentar-los.