Definicions Català

  • Arma de foc automàtica formada per un o dos canons llargs, amb una culata de fusta triangular que serveix per recolzar-la contra l'espatlla quan es dispara. sin:  fusell