Definicions Català

  • Fer o parar atenció al que se sent: escolta bé el que et diuen.
  • Fer cas d'un consell o d'un avís: escolta els suggeriments que et fan i t'anirà millor.