Definicions Català

  • [cosa, persona] Que ha estat elegit perquè es considera el millor entre els de la seva espècie.