Definicions Català

  • Part d'un teatre o d'un local destinada a l'actuació i la representació d'un espectacle davant del públic: en aixecar-se el teló un únic personatge ocupava l'escena. sin:  escenari
  • Cadascun dels fragments d'una peça teatral que componen un acte de l'obra.
  • Fragment d'una pel·lícula en què es produeix una acció determinada: li agradava molt l'escena final de Casablanca.
  • Situació que es caracteritza perquèés especialment sorprenent, divertida o dramàtica: hi ha programes de televisió on la gent envia vídeos d'escenes còmiques.
  • Teatre o literatura dramàtica: Guimerà va ser un gran impulsor de l'escena catalana.
  • Actitud exagerada i fingida amb què es pretén cridar l'atenció: cada vegada que me n'he d'anar em munta una escena.