Definicions Català

  • Ensenyament o experiència que s'extreu dels errors o de les faltes d'un mateix i que serveix per no reincidir-hi. sin:  lliçó