Definicions Català

  • Actuació o expressió que causa ofensa o indignació perquè es considera contrària a la moral: les seves relacions amoroses van ser un escàndol en aquella època.
  • Alteració o pèrdua de la tranquil·litat, del silenci o de l'ordre: l'escàndol de la revetlla no el deixava dormir.