Definicions Català

  • Fer bocins d'una cosa: va esbocinar el vidre d'un cop de roc; aquest pa s'esbocina quan el talles. sin:  esmicolar,  trencar