Definicions Català

  • Estona de descans: a l'escola es fa esbarjo al matí i al migdia. sin:  esbargiment
  • Activitat que es fa per passar el temps o per diversió, generalment a l'aire lliure. sin:  esbargiment