Definicions Català

  • [persona] Que s'ha instruït i ha llegit molt sobre una o diverses matèries: el congrés de lingüística és ple d'erudits. sin:  docte,  savi