Definicions Català

  • Proporcionar l'equip necessari per fer una activitat o una feina: van equipar la nau per a un viatge molt llarg. sin:  proveir