Definicions Català

  • Conjunt d'objectes i de peces que es necessiten per desenvolupar una activitat o una feina: s'ha comprat un equip de pesca.
  • Conjunt de persones organitzat per fer una activitat o una feina: l'equip de cirurgians va fer el trasplantament amb èxit.
  • Conjunt organitzat de persones que juga contra un altre en una competició esportiva: l'equip local ha guanyat el partit.