Definicions Català

  • Situatie van een instantie die een positie in de ruimte in beslag neemt zonder vallen, vooral als je een heel klein base voor support: het is vrij gemakkelijk te houden in evenwicht op een fiets.
    Situació d'un cos que ocupa una posició a l'espai sense caure, especialment si té una base de sustentació molt reduïda: és força fàcil mantenir-se en equilibri sobre una bicicleta.
  • Proporció i harmonia entre els diversos elements que integren un conjunt: cal conservar l'equilibri entre els ingressos i les despeses.
  • Capacitat d'una persona per actuar de manera entenimentada i sense deixar-se portar esbojarradament pel que sent o pel que pensa.
  • Exercici gimnàstic i de circ consistent a adoptar posicions difícils tot mantenint l'equilibri.