Definicions Català

  • Cercle màxim imaginari de l'esfera terrestre que passa pel centre de la Terra, perpendicular a la línia dels pols: l'equador divideix la Terra en dos hemisferis.