Definicions Català

  • Sorprendre algú en el moment en què fa alguna cosa, especialment si se'n vol amagar: he enxampat la teva germana remenant les teves coses. sin:  arreplegar,  atrapar