Definicions Català

  • Fer anar algú o alguna cosa a la seva destinació: enviar diners a casa; ara mateix li enviem un missatger. sin:  trametre