Definicions Català

  • Conjunt de paraules o paraula que forma una línia d'un poema. vers blanc Vers d'una poesia sense rima. vers lliure Vers que no té rima ni mesura.
  • Gènere literari de les obres compostes amb rima i mesura: de jove va cultivar el vers, però després es va passar a la prosa.
  • Indica la direcció o el destí: la núvia caminava vers l'altar; la guerra arrossega els pobles vers la misèria.
  • Indica un lloc o un moment aproximat: el modernisme va aparèixer vers la fi del s. xix.
  • En relació amb o per: l'amor que sent vers la seva família.