Definicions Català

  • Que molesta o que causa enuig: la discussió ha acabat provocant una situació molt enutjosa. sin:  empipador,  enfadós,  molest