Definicions Català

  • Expressar amb paraules una idea de manera breu i senzilla: el president ha enunciat els motius de la seva dimissió. sin:  formular
  • Expressar les dades o els elements que formen part d'una pregunta o d'un problema, a partir dels quals és necessari establir-ne la resposta o la solució.