Definicions Català

  • Activitat o espectacle que fa passar l'estona de manera agradable. sin:  distracció
  • Fet de passar l'estona de manera agradable o fent una cosa que agrada o que proporciona un plaer.