Definicions Català

  • Unir o lligar una cosa amb una altra enllaçant-les: has d'entrellaçar aquests fils amb aquestes cordes. sin:  entreteixir