Definicions Català

  • Posar en mans, en poder d'algú: entregar una feina; m'han entregat un sobre amb un qüestionari. sin:  lliurar
  • entregar-se  Dedicar-se amb molt d'esforç i atenció a una cosa: s'ha entregat a l'estudi; no t'entreguis a la desesperació.
  • Rendir-se o acceptar la derrota i posar-se en mans de l'altre: el segrestador aeri s'ha entregat a la policia.