Definicions Català

  • Indica situació en un espai que separa dues persones o coses: vaig seure entre la meva mare i el meu pare; va trobar la foto entre les pàgines d'un llibre.
  • Indica situació en un espai de temps del qual es coneix el principi i el final: ha de pagar el lloguer entre els dies u i deu de cada mes.
  • Indica la relació de dues persones o coses: entre ells dos hi ha una certa enemistat; la semblança entre casa teva i la meva.
  • Indica la pertinença d'una persona o cosa a un grup o una col·lectivitat: entre metges, és costum no cobrar les consultes privades.
  • Indica una qualitat o un estat intermedis en relació a uns altres: l'atracador devia tenir entre 30 i 35 anys.
  • Indica participació o col·laboració de dues o més persones o coses: entre tots van aconseguir pujar el frigorífic al cinquè pis.