Definicions Català

  • Dipositar i tancar el cadàver d'una persona en una fossa o en un nínxol. sin:  inhumar,  sepultar,  soterrar
  • Colgar sota terra: enterrar una llavor. sin:  soterrar
  • Oblidar intencionadament un record, una idea: enterrà per sempre el record d'aquell amor.