Definicions Català

  • Que té totes les seves parts: he passat la nit entera llegint. sin:  complet,  sencer
  • Sense reduir a límits més estrets: ens han donat entera llibertat. sin:  absolut,  complet
  • [persona] Que és íntegre, que compleix els seus principis: tothom el considera una persona entera. sin:  honest,  honrat
  • [persona] Que sap afrontar problemes, dificultats o desgràcies amb serenitat i fortalesa: s'ha mostrat molt enter durant tot el funeral.
  • botànica [fulla] Que té la vora llisa: les fulles del potus són enteres.
  • matemàtiques Nombre que no es fracciona en quantitats més petites que la unitat: els enters no tenen decimals.