Definicions Català

  • Fer tornar tendra o més tendra alguna cosa: alguns aliments s'han de coure per entendrir-los. sin:  ablanir,  estovar
  • Produir sentiments de tendresa, afecte, compassió: l'escena final de la pel·lícula entendreix tothom. sin:  emocionar,  commoure,  estovar