Definicions Català

  • Estat de la persona que està com mig adormida i amb el cap poc clar: hi ha malalties que provoquen un gran ensopiment.