Definicions Català

  • Comunicar coneixements, habilitats, idees o experiències a una persona amb la intenció que ho aprengui: ensenyar anglès no és una feina fàcil. sin:  educar,  instruir,  formar
  • Mostrar a la vista d'una o de diverses persones: ha aixecat la mà i ha ensenyat a tothom l'anell de brillants. sin:  exhibir
  • Assenyalar una cosa a algú: les indicacions ens ensenyen el camí. sin:  indicar,  mostrar