Definicions Català

  • Senyal o divisa que indica la dignitat, el grau o el rang d'una persona o que representa un col·lectiu de persones. sin:  insígnia,  senyera