Definicions Català

  • Inscriure en un registre: els clients d'un hotel s'han d'enregistrar. sin:  anotar,  assentar
  • Transcriure una informació sonora, visual, etc., i fixar-la en un disc, en una banda magnètica, en una pel·lícula, etc.: enregistrar una cançó; enregistrar la intensitat d'un terratrèmol.