Definicions Català

  • Cosir o enganxar els diferents plecs d'un llibre i posar-hi les cobertes o tapes. sin:  relligar