Definicions Català

  • Que és molt gran, que ultrapassa tota mesura: una quantitat enorme de diners; una distància enorme. sin:  immens