Definicions Català

  • Paraula que s'utilitza en la locució enmig de, que significa 'entre dues o més persones o coses': la Maria era enmig del públic.